ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Moderátoři: Garanti, Poslanci

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12260
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2156 poděkování
Dostal poděkování: 15721 poděkování

ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Martin.Kucera » 28 bře 2013, 15:33

Na webu ČSSZ se dočteme, že od 1. 1. 2014 bude nutné předávat ČSSZ informace výhradně elektronicky (u některých dokumentů je do 31. 12. 2013 povoleno podávání písemně).
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/zmeny-v ... 1-2013.htm
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste ... 1-2013.htm
Sama o sobě by tato myšlenka byla zřejmě v pořádku (protože firmy bez počítačů a internetu už v dnešní době nejspíš nenajdeme a živnostník bez počítače a internetu by to jednou za rok snad nějak pořešit zvládl).
Jnomže dále se dozvídáme:
"Pro vytvoření a odeslání e - Podání je nutné mít instalován software, který službu e - Podání podporuje, anebo mohou podávající vyžít interaktivní formuláře pro e - Podání v Software602."
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/

A na odkazu Interaktivní formuláře to přijde
Interaktivní formuláře umožňují využívat službu e - Podání bez podpory mzdového a/nebo personálního software.
Základní předpoklady
počítač
internet
program Software602 Form Filler (ke stažení zdarma)

Takže pokud člověk nemá mzdový a/nebo personálni software s podporou služby e-Podání (což spousta OSVČ zřejmě nemá, protože to nepotřebuje), musí si nainstalovat proprietární Software602 Form Filler, který jednak, pokud vím, na některých platformách nepoběží (http://www.602.cz/produkty/602xml_fille ... _pozadavky), druhak nemá uživatel kontrolu nad tím, jaká data a komu bude odesílat.
Takže poté, co se díky CZ.NIC podařilo zbavit se nutnosti FormFilleru pro používání datových schránek (a díky webovým aplikacím MF může člověk snadno vyrábět daňová přiznání a jiná hlášení v potřebné ML podobě, kterou pak odešle třeba tou datovou schránkou, nebo s el. podpisem, a dokonce může i bez podpisu, jen pak musí zajít na berňák s potvrzujícím papírem, ale furt lepší jeden papír než mnohastránkvé přiznání), se nám opět problém vrací, tentokrát ze strany ČSSZ.

Nedalo by se to nějak napadnout nebo aspoň rozmáznout? Protože tento způsob zavádění elektronizace státní správy zcela jistě není správnou cestou (nemluvě o tom, že povinná elektronizace je svinstvo.).
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 2):
Filip.Krska, Pavel.Moravec
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 11467
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 4953 poděkování
Dostal poděkování: 17221 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Jakub.Michalek » 28 bře 2013, 15:39

Napiš jim dopis.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvek:
Filip.Krska
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda strany

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12260
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2156 poděkování
Dostal poděkování: 15721 poděkování

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Martin.Kucera » 28 bře 2013, 15:50

Dopisem můžu řešit ten FormFIller (a taky to udělám), ale nejradši bych napadl i ten zákon nařizující povinnou elektronizaci (582/1991 Sb.):

§ 123e

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem68).

(2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32) pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též
a) v elektronické podobě zasláním na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení; podání nebo jiný úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Nesplňuje-li podání nebo jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu; orgán sociálního zabezpečení je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon v elektronické podobě, které nesplňuje tyto podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li fyzickou nebo právnickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu,

pokud se nestanoví jinak v odstavci 5.

(3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. a), uvede současně akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

(4) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
b) elektronickou adresu své podatelny, a elektronickou adresu své podatelny určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy a identifikátor své datové schránky určené k předkládání tiskopisů v elektronické podobě ve formě datové zprávy,
c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
d) seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí,
e) tiskopisy, které se podle odstavce 2 písm. a) předkládají v elektronické podobě, a podmínky, za nichž se tiskopisy v této podobě předkládají,
f) podání a jiné úkony, které lze učinit způsobem uvedeným v odstavci 5 větě druhé.

(5) Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení činí podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32), pouze způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. a). Příslušný orgán sociálního zabezpečení však může určit, která podání nebo jiné úkony, pro které je předepsán tiskopis podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona32), lze učinit též způsobem uvedeným v odstavci 2 písm. b).

Problematický je ten odstavec 5, protože ČSSZ sice může určit, že elektronické podání povinné není, ale proč by to dělala.
A přitom je to další házení klacků pod nohy živnostníkům.

Jenže na takový krok (napadení zákona) bohužel nemám patřičné vzdělání.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 2):
Filip.Krska, Petr.Vileta
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12260
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2156 poděkování
Dostal poděkování: 15721 poděkování

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Martin.Kucera » 28 bře 2013, 18:20

Tak jsem dohledal, že s těmi změnami přišel poslanec Jan Husák v říjnu 2011.
A při zdůvodňování mj. prohásil:
"K podstatné změně by pak došlo až od roku 2013, kdy se navrhuje uložit taxativně vymezeným subjektům - jsou to zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení - povinnost předkládat předepsané tiskopisy pouze v elektronické podobě a současně zavést pro orgány sociálního zabezpečení zmocnění umožnit z této povinnosti výjimky, kterých budou moci orgány sociálního zabezpečení využívat i postupně, podle míry připravenosti jednotlivých subjektů na elektronizaci podání, která může být rozdílná například u zaměstnavatelů a u OSVČ."
Tak nevím, je fakt natolik blbej, že si neuvědomil, že některé subjekty (například starší OSVČ - důchodci, kteří se až doteď bez počítače obešli) prostě na tu elektronizaci nebudou připravené nikdy? (A silně pochybuju, že jim bude socka individuálně vycházet vstříc.) To se má třeba sedmdesátiletý krejčí, kterému stačilo jednou za rok poslat na socku jeden papír, učit zacházet s počítačem, datovou schránkou (nebo elektronickým podpisem), 602FormFillerem apod? Hnus.
Ač nejsem psavec, zkusím sesmolit aspoň krátký článek pro PN.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Kucera za příspěvky (celkem 3):
Vaclav Malek, Ondrej.Polansky, Filip.Krska
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Uživatelský avatar
Vaclav Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 8117
Registrován: 12 čer 2009, 01:32
Profese: filozof času, meta-politik
Dal poděkování: 4877 poděkování
Dostal poděkování: 8355 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Vaclav Malek » 28 bře 2013, 18:38

Martin Kucera píše:Tak jsem dohledal, že s těmi změnami přišel poslanec Jan Husák v říjnu 2011.
A při zdůvodňování mj. prohásil:
"K podstatné změně by pak došlo až od roku 2013, kdy se navrhuje uložit taxativně vymezeným subjektům - jsou to zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ošetřující lékaři a zdravotnická zařízení - povinnost předkládat předepsané tiskopisy pouze v elektronické podobě a současně zavést pro orgány sociálního zabezpečení zmocnění umožnit z této povinnosti výjimky, kterých budou moci orgány sociálního zabezpečení využívat i postupně, podle míry připravenosti jednotlivých subjektů na elektronizaci podání, která může být rozdílná například u zaměstnavatelů a u OSVČ."
Tak nevím, je fakt natolik blbej, že si neuvědomil, že některé subjekty (například starší OSVČ - důchodci, kteří se až doteď bez počítače obešli) prostě na tu elektronizaci nebudou připravené nikdy? (A silně pochybuju, že jim bude socka individuálně vycházet vstříc.) To se má třeba sedmdesátiletý krejčí, kterému stačilo jednou za rok poslat na socku jeden papír, učit zacházet s počítačem, datovou schránkou (nebo elektronickým podpisem), 602FormFillerem apod? Hnus.
Ač nejsem psavec, zkusím sesmolit aspoň krátký článek pro PN.
Jako garant si dávám do TODO na to kouknout...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav Malek za příspěvky (celkem 3):
Martin.Kucera, Ondrej.Polansky, Filip.Krska

Uživatelský avatar
Petr Stehlik
Příznivec Pirátů – Zlínský kraj
Příspěvky: 1780
Registrován: 25 srp 2009, 15:30
Profese: všeuměl
Bydliště: Zlín
Dal poděkování: 686 poděkování
Dostal poděkování: 1688 poděkování

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Petr Stehlik » 28 bře 2013, 23:49

Pokud by někdo začal tvrdit, že 602SMRT je multiplatformní, tak tady je napsáno, jak to NEfunguje:

http://www.fffilm.name/2013/03/jste-dos ... nicke.html

V krátkosti - výsledné XML má vadný formát (kvůli trapné chybě, ale to není podstatné - podstatné je, že to nefunguje), takže z Linuxu normální člověk podání na ČSSZ neudělá.

Moc by to chtělo sprovodit tu 602 hrůzu ze státního světa definitivně, třeba s pomocí NIC.cz.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr Stehlik za příspěvky (celkem 7):
Martin Broz, Petr.Vileta, Martin.Kucera, Ondrej.Polansky, Filip.Krska, Ondrej.Kotas, Pavel.Moravec

Jana.Syrovatkova
Člen KS Praha
Příspěvky: 2827
Registrován: 04 zář 2009, 14:34
Profese: finanční specialista
Bydliště: trvalé Úvaly u Prahy, přechodné Praha 7, Holešovice
Dal poděkování: 567 poděkování
Dostal poděkování: 2131 poděkování

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Jana.Syrovatkova » 03 dub 2013, 09:18

Můžete to prosím polopatě vysvělit někomu, kdo ty "učené paragrafy" nechápe? Já jsem si takřka jistá, že mi normálně dorazily papírové formuláře jako každý rok, ty vyplním a odnesu na ČSSZ, kde je jako každý rok odevzdám. Resp. jako každý rok je vezmu do ruky, vezmu si číslo, počkám si na volné místo u přepážky a tam s paní vyřeším, zda jsem to vyplnila dobře / blbě a ona to rovnou nadatluje do počítače (jako každý rok) a budu mít jistotu (daňaře nepoužívám, nejlevnější, co jsem našla, bylo za 500 Kč, co pak teda říkala, že jako 300 je úplné minimum - a mě stažení + vyplnění + tisk s kontrolou trval 30 minut, kdybych čekala hodinu na sociálce a u toho si četla, je to pro mě pořád výhodnější.

Čili OSVČ 70 letý krejčí vyplní stejný formulář jako každoročně a vezme si číslo na ČSSZ a počká, až bude na řadě. Pak to paní dá, ta si to rovnou dá do počítače a řekne mu, že to má v pořádku. Toto učiní pravidelně 1x do roka v dubnu.

70 letý majitel firmy se zaměstnanci tak jako tak musí s počítačem pracovat.

Tím nepodporuji proprietální software (ač teda v rámci finančního poradenství jsem si už trošku zvykla, že to jinak ani není). Jen abyste nevzbuzovali paniku zbytečně v rámci skupin, kterých se to netýká.

Uživatelský avatar
Martin.Kucera
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 12260
Registrován: 23 dub 2009, 16:41
Profese: nakladatel
Dal poděkování: 2156 poděkování
Dostal poděkování: 15721 poděkování

Re: ČSSZ vynucuje používání proprietárního software

Příspěvek od Martin.Kucera » 03 dub 2013, 09:34

Jana Syrovatkova píše:Čili OSVČ 70 letý krejčí vyplní stejný formulář jako každoročně a vezme si číslo na ČSSZ a počká, až bude na řadě. Pak to paní dá, ta si to rovnou dá do počítače a řekne mu, že to má v pořádku. Toto učiní pravidelně 1x do roka v dubnu.
Letos v dubnu tak může učinit naposled. Od 1. 1. 2013 je zákonná povinnost činit podáníelektronicky, zároveň do 31. 12. 2013 milostivě stanovili přechodné období, kdy jsou ochotni brát formuláře i písemně.
Cituji (zdůraznil jsem to podstatné pro 70letého krejčího):
Nová právní úprava zavedla od 1. 1. 2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ošetřující lékaře povinnost činit veškerá podání, pro které je předepsán tiskopis, elektronicky. Nová právní úprava současně umožňuje ČSSZ určit okruh předepsaných tiskopisů, které mohou zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři činit i nadále také písemně. ČSSZ stanovila výjimku pro písemná podání u všech předepsaných tiskopisů do konce roku 2013.
tel.: +420 778 702 711
NEPIŠTE MI NA FACEBOOKU, TÉMĚŘ TAM NECHODÍM.

Odpovědět

Zpět na „Informatika“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host