Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Moderátoři: Vedouci resortnich tymu, Resortni tym Doprava a Logistika

Pravidla fóra
Vítejte ve fóru resortního týmu Doprava a logistika. Kalendář akcí a další informace najdete na internetové stránce týmu.
Odpovědět
Uživatelský avatar
David.Witosz
Republikový výbor
Příspěvky: 280
Registrován: 06 dub 2017, 07:54
Profese: inženýrský geodet
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 295 poděkování
Dostal poděkování: 709 poděkování

Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od David.Witosz »

Zdravím.

Toto téma navazuje na téma setkání s ministrem Ťokem v sekci DOPRAVA. Link ZDE.
Vzhledem k faktu že od 12.12.2017 proběhlo několik setkání a to jak na žádost ministra ve formátu Ondřej Polanský, Jakub Michálek, Dan Ťok, tak následně ve formátu napříč politickým spektrem, došlo v dané věci k posunu k novému návrhu novely 416/2009 Sb.

Co se tedy stalo ve zkratce a proč zakládám nové téma ?
1) Návrh v takovéto podobě půjde zřejmě do prvního čtení, tedy jedná se již o jednání nad konkrétní podobou novely 416/2009 Sb. na pudě poslanecké sněmovny a zde tedy očekávám diskusi a podněty.
2) Po předešlých návrzích z ministerstva, kdy jsme akcentovali naše požadavky na větší ochranu dotčených a pochyby nad ústavností znění návrhu novely (verze z 12.12.2017), došlo k posunu v tom směru že nyní již ministerstvo nechce uplatňovat "vyvlastňování bez odkladného účinku při odvolání", ale předběžnou držbu a plán potřeb podle německého vzoru s tím že pozorujeme náznaky zpětné vazby na naše předešlé požadavky. Jestli dostatečné posuďte sami.

Článek v Hospodářských novinách k tématu ZDE. Sdělení poslance Ondřeje Polanského je výcuc ze skoro hodinového rozhovoru s ním a 15 minut telefonického hovoru se mnou nad daným tématem, proto ji berte jako symbolickou novinářskou zkratku.

Dokumenty k dispozici zde:
Platné znění - 23.01.2018.doc
(71 KiB) Staženo 104 x
Návrh zákona - 23.01.2018.doc
(51.5 KiB) Staženo 96 x
Pirátům ZDAR !!!
David
Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Witosz za příspěvky (celkem 4):
Jan.Licka, Michal.Stepan, klivan, V__
Hledejme vzdělání, právě proto, že cit je slepý, musíme mu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filosofické. Dnes zejména je také třeba vzdělání historického, politického. Mravnost dnes znamená do veliké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností.
Uživatelský avatar
David.Witosz
Republikový výbor
Příspěvky: 280
Registrován: 06 dub 2017, 07:54
Profese: inženýrský geodet
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 295 poděkování
Dostal poděkování: 709 poděkování

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od David.Witosz »

Aktualizace dokumentů.
FINAL_Návrh zákona - 25.01.2018.doc
(62.5 KiB) Staženo 98 x
FINAL_Důvodová zpráva - 25.1.2018.doc
(82.5 KiB) Staženo 89 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Witosz za příspěvek:
V__
Hledejme vzdělání, právě proto, že cit je slepý, musíme mu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filosofické. Dnes zejména je také třeba vzdělání historického, politického. Mravnost dnes znamená do veliké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností.
Uživatelský avatar
David.Witosz
Republikový výbor
Příspěvky: 280
Registrován: 06 dub 2017, 07:54
Profese: inženýrský geodet
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 295 poděkování
Dostal poděkování: 709 poděkování

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od David.Witosz »

Tento příspěvek bude mít 2 části.

1. zápis z jednání na ministerstvu dopravy
2. následná jednání nad návrhem novely 416/2009 na půdě PSP

Část 1.

Uvádím hrubý zápis z jednání na ministerstvu dopravy konaném dne 30.1.2018 za účasti poslance Ondřeje Polanského, poslance Lukáše Černohorského a garanta pirátské dopravy Davida Witosze.

Uvedení v obraz
- jednání při kulatém stole se účastnilo několik desítek osob a to jak z segmentu dopravy tak zejména z energetiky, při účasti zástupců MMR a MPO
- v předchozím týdnu došlo k vypuštění dvou verzí zákona, což způsobilo menší chaos
- odlišnost verzí byla v paragrafu 4a kdy zejména v druhé, pozdější verzi, se objevila tato formulace, cituji:

(1) Je-li vedeno vyvlastňovací řízení pro účely provedení stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k tomuto zákonu nebo pro vybrané stavby energetické infrastruktury, pro kterou bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo pravomocné společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo pravomocné územní rozhodnutí v případě stavby podle § 1 odst. 4. písm. f) a g), může vyvlastňovací úřad svým rozhodnutím umožnit vyvlastniteli na jeho žádost a za podmínek stanovených v tomto zákoně provést práce na dotčené nemovité věci před ukončením vyvlastňovacího řízení (dále jen „předběžné uvedení v držbu“).

Diskusi zde převádím chronologicky. Řečníku bylo mnoho, proto uvádím pouze obsah výroků, zejména těch podstatných. Pirátští poslanci se diskuse aktivně nezúčastnili.

Nad body PN1 a PN2
- požadavky z PS aneb přidat do přílohy (plán potřeb) obchvaty měst a pražské metro
- dotaz nad formou, zda se držet přílohy aneb seznamu nebo systémové definice
- návrh aby pro stavby energetické infrastruktury byla pouze systémová definice (doprava má výčet staveb kterých se to týká, energetika pouze systémovou definici)
- některé strany v PS preferují seznam a proto pokud se nechce ztratit jejich podpora pak jít touto cestou
- plynárenství je spíše pro systémovou definici
- návrat ke kořenům aneb zdůraznění že touto rychlou novelou chceme řešit dopravu a tedy doprava je těžiště a tedy zůstat u výčtu staveb
- jde zejména o dálnice, ty jsou těžištěm novely a proto energetiku vynechat
- nemůžeme dávat v diskusi stejnou váhu tomu co už je odsouhlašeno a tomu co se teprve plánuje
- je třeba se koncentrovat na prioritu a tím jsou nyní dálnice
- opět diskuse o různých režimech, že základní problém je výčet staveb pro omezený okruh
- návrat ke kořenům (doprava), dotaz zda chceme zahltit proces a neudělat ve finále nic
- je zde inspirace zahraničím (Německo, Polsko), nejprve proveďme test na omezeném vzorku (dopravní infrastruktura co je v příloze) a pak když se to osvědčí tak můžeme diskutovat o rozšíření
- diskuse směřuje opět do směru nefragmentovat na typy, chuť zjednodušit proces pro všechny stavby (nejen dopravní)
- znovu návrat ke kořenům, zopakování že se bavíme o novelizaci 416/2009, ne o stavebním zákoně, že chceme lex specialis pro dopravní stavby
- ping ... plynovody tam jsou, horkovody nejsou ? proč ?
- cítíme kam se míří že je nějaký okruh vybraných staveb, mezi nimi však nejsou horkovody
- bylo od toho upuštěno, otázka zda to o horkovody rozšířit, je to potřeba probrat na MPO
- zájem MPO je aby firmy stavěly, aby se tam dávalo něco konkrétního (seznam) tak to ne
- pong ... my by jsme taky chtěli stavět a proto to chceme zkusit nejprve v dopravě
- máme inspiraci Polskem, nechceme revoluci ale evoluci, část zákona pro jedny (doprava) část pro druhé
- pojďmě polskou cestou a pak krůček po krůčku
- poznámka: chaos která verze je která přichází vysvětlení že ministerská je teď po dohodě na stole
- verze druhá nová není nová, vznikla již loni, má v sobě inspiraci Německem, týká se jen výjimečných případů
- obhajoba ministerské verze aneb jednostupňové vyvlastnění, typy ochrany, reálně rychlejší nabytí vlastnického práva
- MMR nesouhlasí s držbou, ty snahy tu již byly, MMR spolupracovalo s MD
- dotaz na to které strany jsou proti druhé-nové verzi
- vysvětlení že poslanci o této verzi nejednali
- MD slibuje společně s MMR další spolupráci na jejich verzi
- MMR nesouhlasí že obě verze jsou předběžná držba, je potřeba odlišovat
- MPO k verzi ministerské ale s energetikou
- ŘSD ví o druhé-nové verzi, zná ji, chce něco co bude fungovat a ne že dojde k duplicitnímu řízení, ve verzi MD některé nejasnosti
- MMR je pro dál vést jednání, nutnost mít na vědomí kompetence

Následovala debata nad body PN3 až 12 viz soubor v příloze.

Část 2.

Na základě přijatých informací z jednání, informovali přítomní poslanci poslanecký klub Pirátů. V diskusi došlo k těmto závěrům.

1. Počáteční iniciativa vzešla od ministra dopravy a to z důvodu urychlení prioritních staveb dopravní infrastruktury v co nejkratším termínu
2. Je bráno v potaz že tato novela je hot fix, tedy mimořádné opatření které potřebuje další systémové kroky (zákon o liniových stavbách)
3. Celé období od 12.12.2017 kdy se konala první schůzka s ministrem dopravy bylo hovořeno pouze o stavbách dopravní infrastruktury
4. Žádné podklady k energetické infrastruktuře nebyly při předchozích jednáních předloženy
5. Důvodová zpráva energetickou infrastrukturu šířeji nezmiňuje
6. Pokud by nyní vstoupila do jednání otázka energetické infrastruktury, není možné zákon projednat podle úmyslu ministra dopravy a to v co nejkratším termínu
7. Piráti souhlasí s dalšími jednáními nad novelou 416/2009 pouze v rovině dopravní infrastruktury jak bylo předjednáno dříve
8. Piráti předloží pozměňovací návrhy které budou zejména zaměřené na ochranu práv dotčených a s tím spojen otevřený a korektní postup státní správy

V odpoledních hodinách došlo na popud Pirátské strany k úpravě paragrafu 4a v tom smyslu, že byla vypuštěna část věty od spojky "nebo" (níže přiložený link) a oznámeno že Piráti předloží pozměňovací návrhy.

Pozměněné znění bez energetické infrastruktury:

(1) Je-li vedeno vyvlastňovací řízení pro účely provedení stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k tomuto zákonu pro kterou bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo pravomocné společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, může vyvlastňovací úřad svým rozhodnutím umožnit vyvlastniteli na jeho žádost a za podmínek stanovených v tomto zákoně provést práce na dotčené nemovité věci před ukončením vyvlastňovacího řízení (dále jen „předběžné uvedení v držbu“).

Link na sněmovní tisk

Příloha:
Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Witosz za příspěvky (celkem 5):
Ondrej.Kalis, Jan.Licka, Michal.Stepan, klivan, V__
Hledejme vzdělání, právě proto, že cit je slepý, musíme mu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filosofické. Dnes zejména je také třeba vzdělání historického, politického. Mravnost dnes znamená do veliké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností.
Uživatelský avatar
David.Witosz
Republikový výbor
Příspěvky: 280
Registrován: 06 dub 2017, 07:54
Profese: inženýrský geodet
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 295 poděkování
Dostal poděkování: 709 poděkování

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od David.Witosz »

Na naši žádost poskytlo ministerstvo dopravy překlad německého zákona o liniových stavbách 8-) . Tímto tedy děkujeme ministerstvu dopravy a Vám které zákon zajímá přeji příjemné čtení.
ARI-Predbezna-drzba-180206.pdf
(156.13 KiB) Staženo 74 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Witosz za příspěvky (celkem 4):
Michal.Stepan, klivan, Rostislav.Reha, V__
Hledejme vzdělání, právě proto, že cit je slepý, musíme mu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filosofické. Dnes zejména je také třeba vzdělání historického, politického. Mravnost dnes znamená do veliké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností.
Uživatelský avatar
David.Witosz
Republikový výbor
Příspěvky: 280
Registrován: 06 dub 2017, 07:54
Profese: inženýrský geodet
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 295 poděkování
Dostal poděkování: 709 poděkování

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od David.Witosz »

Zápis z jednání dne 8.3.2018, konaném na půdě PSP ČR, za přítomnosti zástupců všech sněmovních stran.

Základním tématem jednání k novele 416/2009 Sb. byl seznam pozměňovacích návrhů které v novém členění přišly den před jednáním z ministerstva. Seznam těchto pozměňováku, originální forma jak ji obdrželi poslanci, je pod tímto příspěvkem uveden ke stažení jako příloha.

Prvních cca 45 minut jednání se strávilo čistě na procesních věcech debatou kdy bude předložen který materiál k jednání, zda bude zkrácena lhůta mezi čteními atd. Z výsledné debaty vyšlo, že někdo nemá a někdo má problém se zkrácenou lhůtou a tedy je velice možné, že se bude vše projednávat ve standardních lhůtách. Draft textu by měl být poslancům předložen 19.3.2018. Připomínky směrem k držbě budou poslanci odesílat do konce příštího týdne. Stěžejním by měl být termín zasedání hospodářského výboru 25.4.2018.

Ve zbývajícím čase došlo k projednání pouze prvních dvou pozměňovacích návrhů a "nakousnutí" jednoho následujícího.
První bod byl, stejně jako v seznamu k jednání, výčet vybraných staveb – systémová definice vs. příloha s definicí konkrétních staveb. Druhý bod se do toho plynule přimíchal aneb zda tedy "držba" nebo "mezitimní rozhodnutí" (předešlé návrhy viz posty výše a §4 novely). Zde padly otázky na ministerstvo která tedy verze je ministerstvem preferovaná. Že nyní to vypadá (z materiálů) že ministerstvo seznam staveb nechce, nebo chce? Padlo, zjednodušeně, že ministerstvo předloží verzi "mezitimní rozhodnutí" s seznamem staveb aneb plán potřeb. V průběhu této debaty vystoupil ředitel ŘSD a vedením SŽDC pověřený náměstek (ředitel odstoupil). Uvedu zde opět co následně zaznělo.

- osekat tento seznam co nejvíce, žádné silnice první třídy
- pouze to co jsme schopni realizovat do dvou let
- dejme tam vše co si myslíme že zvládneme do těch dvou let, buďme ambiciózní ale v +- reálných mezích
- proč je tam D4? Je to přece PPP, dali jsme to jako projekt že když si s tím neporadí stát aneb nemá peníze, není to schopen vykoupit tak ať se o to pokouší soukromý subjekt
- nyní máme peníze, děláme i právní nástroj pro problémy s výkupem, proč to tedy má mít PPP, má pak smysl to dávat do režimu PPP?
- chceme tam zejéma D35 jako celek, jinak pro to nezvedneme ruku
- nyní vystoupil Pirátský poslanec Ondřej Polanský s požadavkem aby vše co je uvedeno v tomto seznamu mělo aspoň +- známé trasování, v seznamu by se neměla objevit žádná stavba kde není známá trasa, co chceme urychlovat když ani nevíme kudy to povede, jestli se inspirujeme německým zákonem o liniových stavbách tak tam je přesně určeno jak se trasa určuje a je součástí celého procesu zákona o liniových stavbách, Piráti tedy požadují mapový-grafický podklad jako přílohu k seznamu plánu potřeb, již z holého faktu že občan má právo vědět kudy daná infrastruktura vede pokud se jí týká takovýto silový nástoroj
- na to námitka v duchu "kolego neznám zákon který by měl jako přílohu mapu"
- na to Ondřej Polanský odpovídá "zákon o národních parcích má přílohu mapu"
- reakce " no to máte pravdu, to je zákon s kterým jsem nesouhlasil a hlasoval proti"
- v tento moment došlo k rychlé výměně informací mezi všemi zúčastněnými, že tuto přílohu-mapu by mohla nahradit ZURka, tedy došlo k relativní shodě že co není v Zásadách územního rozvoje to nemá být v seznamu plánu potřeb
- debata pokračuje dál a nyní je na paškálu železnice
- protože dřív jak za deset let nezačneme stavět VRT vyhodit i tyto položky ze seznamu
- rozpor v tom že když tam dáme jen některé bude to mít menší možnost projít ústavním soudem
- nesouhlas, naopak když tam budou pouze stavby které víme že jsou nyní v nějaké fázi tak to projde ústavním soudem
- ať tak či tak "někdo" to zcela určitě dá k ústavnímu soudu
- nevyhoďme jen VRTky, vyhoďme všechnu železnici
- v případě železnic nejde o to že by se držba uplatňovala po celé délce trati, jde jen o pár míst, v řádu desítek po celé republice, v seznamu však jsou uvedeny úseky jako celek
- nezájem, železnice by tam neměla být vůbec a basta
- nyní vstupuje do diskuse Pirátský garant dopravy David Witosz s poznámkou že nesouhlasí aby železnice byla z tohoto seznamu vyňata jako celek
- argumentuje zejména projektantským pohledem kdy na dnešních konvenčních tratích je mnoho míst s propadem rychlosti
- jako příklad uvádí často v nedostatečných parametrech provozované oblouky ještě v starém trasování, zde při narovnání oblouku a tedy odstranění propadu rychlosti na dané konvenční trati sic dochází pouze k vykročení z drážního pozemku jen v pár metrech (příčně) a dojde k potřebě získání pozemku ve tvaru "nudle", to vše je však životně důležité pro odstranění těchto problematických míst
- reakce, nás nezajímají projektanti, nás zajímá nedotknutelnost soukromého vlastnictví (má poznámka: je s podivem že u dálnic s tím dotyčný nemá problém)
- reakce David Witosz, často tyto úseky jsou v extravilánu, pokud projektant je omezen jen na drážní pozemek pak jsou jeho možnosti odstranění propadů radikálně omezeny a tedy je tento úkol prakticky nemožný ke splnění
- není shoda na tom zda odstranit či neodstranit železnice ze seznamu, zatím tam zůstávají a budou další kola jednání
- následně dochází ke guláši témat, aneb čas se schyluje ke konci, je přece již skoro 19:00 a navíc v ten den byla inaugurace prezidenta, což znamená že den byl na "státnické" projevy již výživný víc jak dost
- fikce souhlasu, ČSSD a ODS ji požadují, proč vypadla ze seznamu pozměňováků (tento pozměňovák byl v předešlých dokumentech, Piráti jsou proti, již dnes dostatečně ošetřeno)
- MPO chce opět otevřít otázku energetické infrastruktury v této novele
- padá názor že pokud nebude chtít MPO aby se energetické infrastruktury týkala držba/mezitimní rozhodnutí, tak s tím nemají některé strany problém
- MPO, ano, nebude požadovat, stačí nám vstupy na pozemky k přípravným pracem
- na to Ondřej Polanský že není tomu tak že by to bylo bezproblémové, již nyní máme problém s tím že v novele je jen silový nástroj k vstupu na pozemky (převzat z německého zákona o liniových stavbách) a nikoli další dva body chránící vlastníky, tedy máme výhrady již k verzi vstupu na pozemky pro dopravní infrastrukturu a co teprve pro energetiku
- konec jednání, další body příště

Přílohy :
Seznam staveb dle 416 (ST 76).xlsx
(44.59 KiB) Staženo 64 x
Okruhy pro PN k 416 (ST 76).docx
(26.38 KiB) Staženo 61 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi David.Witosz za příspěvky (celkem 3):
Michal.Stepan, klivan, V__
Hledejme vzdělání, právě proto, že cit je slepý, musíme mu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filosofické. Dnes zejména je také třeba vzdělání historického, politického. Mravnost dnes znamená do veliké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností.
Uživatelský avatar
klivan
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 1228
Registrován: 29 zář 2017, 21:17
Profese: lékař
Bydliště: Litoměřice
Dal poděkování: 472 poděkování
Dostal poděkování: 770 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od klivan »

máte to pěkně zpracovaný, tak to snad nebudu ani číst, je to v rukou odborníka, už nemám obavy.... :D
Tito uživatelé poděkovali autorovi klivan za příspěvek:
V__
„Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.”
Will Rogers
Uživatelský avatar
klivan
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 1228
Registrován: 29 zář 2017, 21:17
Profese: lékař
Bydliště: Litoměřice
Dal poděkování: 472 poděkování
Dostal poděkování: 770 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od klivan »

Přece jen mi to nedá, ještě k těm dálnicím., před týdnem mluvil Babiš o tom, že dálnici D49, blokují aktivisté deset let, kvůli křečkovi - polnímu?, který je chráněný. Co je na tom pravdy, "Není to volajako abusrdné, Kefalin.?" :D

Babiš řekl: cituji: " Liniové stavby... Teď byly demonstrace v Praze, v pondělí jsem dostal petici od 15 tisíc lidí na D49, kde deset let tomu brání nějaký křeček, nebo ty organizace, které to blokují."

https://zlin.idnes.cz/ekologicky-aktivi ... zpravy_ras
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot ... 001.htm#r2
Tito uživatelé poděkovali autorovi klivan za příspěvek:
V__
„Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.”
Will Rogers
Uživatelský avatar
klivan
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 1228
Registrován: 29 zář 2017, 21:17
Profese: lékař
Bydliště: Litoměřice
Dal poděkování: 472 poděkování
Dostal poděkování: 770 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od klivan »

Přípravu zákona o liniových stavbách označoval na jaře 2014 jako svou prioritu tehdejší ministr dopravy za ANO Antonín Prachař. Ten předložil věcný záměr návrhu zákona o liniových stavbách na podzim 2014, avšak Prachařův nástupce ve funkci, Dan Ťok (též za ANO), stáhl zmíněný návrh z legislativní rady vlády, nyní se vymlouvá že mu dálnici blokují Děti Země. Proč shodil zákon o liniových stavbách a do ted není schopen předložit nový zákon.
Stát není schopen připravit stavby ani na D1 ani jinde, termín 2021 jsou vzdušné zámky, Dan Tok není schopen se bránit zpochybňování Dětí Země. Stát by měl být i autorita, před 5 lety, byl již věcný záměr zákona schválen, Tok však prohlásil, že je neústavní a nepoužitelný, ale bylo přece možno ten zákon dopracovat, měl na to 5 let.
Zákon měl " jedno řízení s veřejností," povolení na celou stavbu (ne tedy "salámovou metodu") , přes veškeré sliby "liniový" zákon NENí :mrgreen: . Házet to na Děti Země je hledání zástupného problém.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tisko ... nkci-prisp
https://byznys.ihned.cz/c1-63673630-nej ... ni-pozemku
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126 ... ce-2-cast/
Tito uživatelé poděkovali autorovi klivan za příspěvek:
V__
„Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.”
Will Rogers
Karel666
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 1017
Registrován: 02 říj 2017, 20:16
Profese: Mám
Dal poděkování: 187 poděkování
Dostal poděkování: 311 poděkování

Re: Novela 416/2009 Sb - předběžná držba a plán potřeb

Příspěvek od Karel666 »

Ono to je tím, že v reálu sice firmy co skutečně staví líniové stavby jsou u konzultací, ale to co pak vyplodí ministerstvo a pak semelou poslaci je vždy něco úplně jiného...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Karel666 za příspěvek:
V__
Odpovědět

Zpět na „Doprava a Logistika“