CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Celostátní fórum tvoří všichni členové a je nejvyšším orgánem Pirátské strany.

Moderátor: Predsedajici

Pravidla fóra
Na celostátním fóru se vyjadřujte slušně a k věci, na ostatní se obracejte jen prostřednictvím předsedajícího. Nepřístojnosti budou vykázány do samostatného vlákna. Než napíšete nový příspěvek, zamyslete se, zda má takovou hodnotu, aby ho musely číst stovky lidí.
Zamčeno
Uživatelský avatar
Libor.Spacek
Příznivec Pirátů – Plzeňský kraj
Příspěvky: 2222
Registrován: 16 říj 2012, 09:30
Profese: Vysokoškolský učitel
Bydliště: Venkov poblíž Stříbra
Dal poděkování: 2636 poděkování
Dostal poděkování: 4209 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Libor.Spacek » 30 bře 2013, 13:58

Prosím dovolte mi ještě jednu malou poznámku určenou k dovysvětlení stažení mého návrhu.

Na ostrou opozici a legální pitvání ze strany zájmových skupin které prosazují cenzuru jsem byl připraven a počítal s nimi.
To, že přišla už ze strany pirátského předsednictva mě zaskočilo
Tito uživatelé poděkovali autorovi Libor.Spacek za příspěvky (celkem 5):
Martin.Shanil, Dalibor.Zahora, Ivan Sirko, Ivo.Vasicek, Ivo.Vlasaty
Senilní dědouch a troll.

Uživatelský avatar
Lukas.Novy
Příspěvky: 21224
Registrován: 02 črc 2009, 22:45
Profese: specialista pocitacove bezpecnosti
Bydliště: Praha, V Klaudu 42
Dal poděkování: 2361 poděkování
Dostal poděkování: 11504 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Lukas.Novy » 30 bře 2013, 14:24

Procedurální poznámka: Podal jsem mimo jíné proceduralni navrh na zákaz předsedajícímu vyslovovat zřejmé výsledky procedurálního hlasování. Žádám proto, aby předsedající tento můj návrh vypořádal před tím, než začne vyslovovat zřejmé výsledky procedurálního hlasování o změně předsedajícího apod. Děkuji.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Lukas.Novy za příspěvek:
Vaclav Malek
pani nováková povídala, že u vás na balkóně
sou furt ňáký kluci, kouřej a smějou se.
| ‒ | – | — | ― | … | „ | “ | ‚ | ‘ | » | « | ½ | ¼ | ¾ | × | ‰ | ® | © | ™ | Fotku Stierlitze jako avatara mi zakazali, toz sem nahodil catvatara.

Uživatelský avatar
Libor.Spacek
Příznivec Pirátů – Plzeňský kraj
Příspěvky: 2222
Registrován: 16 říj 2012, 09:30
Profese: Vysokoškolský učitel
Bydliště: Venkov poblíž Stříbra
Dal poděkování: 2636 poděkování
Dostal poděkování: 4209 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Libor.Spacek » 30 bře 2013, 17:33

Někteří z vás se na mne asi zlobí, že jsem chtěl nechat hlasovat bez dlouhého jednání. Ti, kterým jde v první řadě o jednání, by už teď pomalu mohli být spokojeni, poněvadž už ho tu máte osm stran.

Začněme tedy znovu. Poněvadž mi záleží více na dohodě nežli na konfrontaci, v našem společném zájmu jsem se rozhodl podat následující pozmněňovací návrh, který bere na zřetel poznámky vznesené Jakubem Michálkem. Vzhledem k mezinárodnímu účelu tohoto dokumentu, rozhodující je anglická verze, což bylo jasné od podání podnětu. Takže další případné návrhy změn by měly směřovat na ni. S překladem se můžeme zabývat jindy, tam půjde jen o správnost překladu.

Celostátní fórum přijímá následující text za součást svého programu. Zároveň ukládá všem příslušným orgánům strany, zejména RP,RV,MO,ZO a garantům, aby jej aktivně propagovali a podporovali jeho adopci, jak v ČR, tak na mezinárodní úrovni.
====================================================================================================
Internet Constitution Treaty

Preamble

The signatories and supporters of this Treaty (hereafter ´we´) acknowledge that free exchange of ideas is of universal benefit to mankind.
In particular, that free exchange of ideas plays the central role in:

- the advancement and dissemination of human knowledge, understanding and progress
- the betterment of human governance and society,
- the fulfillment of the basic human need for creative self expression.

We are aware that the related rights of free speech, free press and free assembly had to be fought for and to this day remain implemented only to partial extent in most of the world.

Whereas the national legislation sometimes enhances these rights, at other times or places it reduces them or takes them away.

We hold that the above benefits are too important and self-evident to be overridden for reasons of expediency or for any other reasons.

Therefore, we resolve that the free exchange of ideas will henceforth be protected by this agreement, world-wide.

We resolve, in particular, that:

§1. All private communications over the internet carry the natural expectation of confidentiality.

Their privacy and confidentiality is to be protected in the same way as that of the traditional communications by letter, including the same penalties for any interference with them.

In particular, it is not admissible for any third party to examine the communications' content or to use them in any way other than to deliver them to their rightful recipients.

§2. Individuals publishing on the internet must enjoy the same protection of free speech as when writing books or newspapers, regardless of the length and content of their writing, or where exactly it was published.

Every natural person has the right to publish anonymously, or under nom-de-plume, in order to avoid historically well justified fears of personal attacks for expressing the truth and other unpopular opinions. (The path of human progress is marked by milestones of 'inappropriate' opinions).

§3. Access to information. The technology to make all information accessible in a neutral way exists, works well and is laudable. Artificial barriers to information availability, selectively based on its content, will not be tolerated.

Anything published under §2 above must be freely and widely available on the whole internet.

Censorship is not acceptable, be it by deliberately blocking, obstructing, interrupting, slowing down, or otherwise interfering with the accessibility of information or with its visibility by the search engines.

§4. The Scope. We will not support or propose any legislation that is contrary to these principles.

Whenever contrary legislation is already in force, we will oppose it and abolish it at the earliest opportunity.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Libor.Spacek za příspěvky (celkem 4):
Dalibor.Zahora, Martin.Shanil, Ivo.Vasicek, Adam.Jaros
Senilní dědouch a troll.

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28589
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24666 poděkování
Dostal poděkování: 20747 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Petr.Vileta » 30 bře 2013, 18:22

Libor Spacek píše:Vzhledem k mezinárodnímu účelu tohoto dokumentu, rozhodující je anglická verze, což bylo jasné od podání podnětu. Takže další případné návrhy změn by měly směřovat na ni. S překladem se můžeme zabývat jindy, tam půjde jen o správnost překladu.
Libore, rozhodně nechci dělat obstrukce, ale ty jsi dlouhá léta žil v anglicky mluvících zemích, tak to necítíš jako problém, ovšem moje angličtina je tak k tomu, doptat se kde je nádraží, nebo si přečíst technický manuál a to ještě s vydatnou pomocí slovníku. :) Asi tu jsou i další, kteří jsou na tom podobně. Jak mám schválit text, kterému rozumím jen z cca 30% ? Myslím, že bychom to měli udělat opačně. Vypilovat český text, schválit, přeložit do angličtiny a znovu schválit anglickou verzi (v podstatě schválit správnost překladu).

OFFTOPICNa ukázku překlad Google Translate:
[quote]Internet Ústava Smlouva

Preambule

Signatáři a příznivci této smlouvy (dále jen "my"), na vědomí, že svobodná výměna myšlenek je univerzální přínosem pro lidstvo.
Zejména, že svobodná výměna myšlenek hraje ústřední roli v:

- Rozvoj a šíření lidského vědění, porozumění a pokroku
- Zlepšení lidského správy a společnosti,
- Naplnění základního lidského potřeby pro kreativní sebevyjádření.

Jsme si vědomi toho, že s nimi související práva svobodného projevu, svobodného tisku a svobodu shromažďování musela být bojovali za, a k tomuto dni nadále prováděny pouze v částečném rozsahu ve většině světa.

Vzhledem k tomu, vnitrostátní právní předpisy někdy posiluje tato práva, jindy nebo místa snižuje, nebo vezme je pryč.

Myslí si, že výše uvedené výhody jsou příliš důležité a samozřejmé být přepsána z důvodů účelnosti nebo z jakýchkoli jiných důvodů.

Proto vyřešit, že svobodná výměna myšlenek bude od nynějška chráněny této dohody, po celém světě.

My vyřešit, zejména, že:

§ 1. Všechny soukromé komunikace přes internet nést přirozené očekávání důvěrnosti.

Jejich soukromí a důvěrnost má být chráněny stejným způsobem, jako je tradiční komunikaci prostřednictvím dopisu, včetně stejných sankcí za jakéhokoliv zásahu do nich.

Zejména není přípustné žádné třetí strany přezkoumat obsah těchto sdělení "nebo je používat jiným způsobem, než dodávat je do jejich právoplatných příjemcům.

§ 2. Jednotlivci publikování na internetu musí mít stejnou ochranu svobody projevu jako při psaní knihy nebo noviny, bez ohledu na délku a obsah jejich psaní, nebo kde přesně to bylo vydáváno.

Každá fyzická osoba má právo uveřejnit anonymně, nebo pod nom-de-pero, aby se zabránilo historicky dobře odůvodněné obavy z osobních útoků pro vyjádření pravdy a další nepopulární názory. (Cesta lidského pokroku je označena mezníky "nevhodných" názorů).

§ 3. Přístup k informacím. Technologie, aby veškeré informace dostupné v neutrálním způsobem existuje, funguje dobře a je chvályhodné. Umělé překážky dostupnosti informací, selektivně na základě její obsah, nebude tolerováno.

Cokoliv zveřejněn podle § 2 výše, musí být volně a široce dostupné na celém internetu.

Cenzura je nepřijatelné, ať už je to záměrně blokuje, maření, přerušil, zpomalení, či jinak zasahovat do dostupnosti informací nebo s jeho viditelnost ve vyhledávačích.

§ 4. Rozsah. Nebudeme podporovat nebo navrhovat právní předpisy, které jsou v rozporu s těmito zásadami.

Kdykoliv v rozporu právní předpisy je již v platnosti, budeme proti ní a zrušit ji při nejbližší příležitosti.[/quote]
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Vileta za příspěvek:
Jakub.Michalek
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Libor.Spacek
Příznivec Pirátů – Plzeňský kraj
Příspěvky: 2222
Registrován: 16 říj 2012, 09:30
Profese: Vysokoškolský učitel
Bydliště: Venkov poblíž Stříbra
Dal poděkování: 2636 poděkování
Dostal poděkování: 4209 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Libor.Spacek » 30 bře 2013, 18:35

Dodatek k mým předchozím důvodovým zprávám a plánu použití, vysvětlivky tučně:

====================================================================================================
Internet Constitution Treaty

Preamble

The signatories and supporters of this Treaty (hereafter ´we´) acknowledge that free exchange of ideas is of universal benefit to mankind.
In particular, that free exchange of ideas plays the central role in:

- the advancement and dissemination of human knowledge, understanding and progress
- the betterment of human governance and society,
- the fulfillment of the basic human need for creative self expression.

We are aware that the related rights of free speech, free press and free assembly had to be fought for and to this day remain implemented only to partial extent in most of the world.

Whereas the national legislation sometimes enhances these rights, at other times or places it reduces them or takes them away.

We hold that the above benefits are too important and self-evident to be overridden for reasons of expediency or for any other reasons.

Therefore, we resolve that the free exchange of ideas will henceforth be protected by this agreement, world-wide.

Preambule je doufám sebevysvětlující. Je zde z důvodu, že opravdu stojí zato zdůraznit, jak důležitá je svoboda projevu a že bychom bez ní byli pořád ještě ve středověku. Cenzoři tohle nechápou, anebo nechtějí chápat, takže je v našem zájmu to neustále zdůrazňovat.

We resolve, in particular, that:

§1. All private communications over the internet carry the natural expectation of confidentiality.

Jenom proto, že je třeba technicky možné emaily a jiné elektronické komunikace interceptovat a číst, nedává nikomu právo to dělat. Zavádět výjimky ohledně bezpečnosti atd. je nesmysl, poněvadž opravdoví 'teroristi' si je jednoduše zašifrují. Pokusy monitorovat komunikace mají spíše za účel špehování a dohled nad všemi poctivými lidmi. Tudíž nepřipouštění výjimek je široce prospěšné, kdežto negativní dopad na schopnost bezpečnostních složek je minimální.

Their privacy and confidentiality is to be protected in the same way as that of the traditional communications by letter, including the same penalties for any interference with them.

To, jestli někdo někde otvírá dopisy, neubírá na užitečnosti této paralele. Přinejmenším proto, že historicky je otvírání dopisů všeobecně chápáno jako špinavost a dopisy již jsou chráněny zákonem listovního tajemství. Tyto zákony je třeba modernizovat a rozšířit na všechny elektronické komunikace.


In particular, it is not admissible for any third party to examine the communications' content or to use them in any way other than to deliver them to their rightful recipients.

Víceméně souhrn listovního tajemství.

§2. Individuals publishing on the internet must enjoy the same protection of free speech as when writing books or newspapers, regardless of the length and content of their writing, or where exactly it was published.

Tohle je zde proto, že novináři se dokáží bránit a mají zámožné přátele, proto je jim dopřána určitá volnost kritizovat atd. Kdežto kdejaký Pepík na internetu může být snadno zastrašen/umlčen mocnými lidmi a opravdu potřebuje explicitní ochranu.

Every natural person has the right to publish anonymously, or under nom-de-plume, in order to avoid historically well justified fears of personal attacks for expressing the truth and other unpopular opinions. (The path of human progress is marked by milestones of 'inappropriate' opinions).

Proč ne? Většina 'hvězd' a známých autorů si jednoduše vymysleli nové jméno. Víte kdo byli napřiklad Norma Baker a Sam Clemens? Nevidím žádné dobré důvody, proč to zakazovat ostatním.

§3. Access to information. The technology to make all information accessible in a neutral way exists, works well and is laudable. Artificial barriers to information availability, selectively based on its content, will not be tolerated.

Svoboda číst cokoliv musí jít ruka v ruce se svobodou psát cokoliv.

Anything published under §2 above must be freely and widely available on the whole internet.

Tj. nelze si vybírat jen nějaké schválené země a ty ostatní odříznout, atd.

Censorship is not acceptable, be it by deliberately blocking, obstructing, interrupting, slowing down, or otherwise interfering with the accessibility of information or with its visibility by the search engines.

Slovo censorship indikuje, že se nemluví o nevinných technických výpadcích, přerušení spojení z důvodu neplacení za linku/telefon, a takové blbosti.

§4. The Scope. We will not support or propose any legislation that is contrary to these principles.

Whenever contrary legislation is already in force, we will oppose it and abolish it at the earliest opportunity.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Libor.Spacek za příspěvky (celkem 5):
Martin.Shanil, Ivo.Vasicek, Adam.Jaros, Ivan Sirko, Jakub.Michalek
Senilní dědouch a troll.

Uživatelský avatar
Libor.Spacek
Příznivec Pirátů – Plzeňský kraj
Příspěvky: 2222
Registrován: 16 říj 2012, 09:30
Profese: Vysokoškolský učitel
Bydliště: Venkov poblíž Stříbra
Dal poděkování: 2636 poděkování
Dostal poděkování: 4209 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Libor.Spacek » 30 bře 2013, 20:03

@Petr Vileta: Udělám překlad až budem hotovi hlasovat, takže budeš vědět o čem hlasuješ. Do té doby slovíčkaření o české verzi by bylo opravdu tak trochu mimo.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Libor.Spacek za příspěvek:
Petr.Vileta
Senilní dědouch a troll.

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 784
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1417 poděkování
Dostal poděkování: 1531 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Adam.Jaros » 30 bře 2013, 20:25

Vzhledem k tomu, že Michal Wagner je proti změně předsedajícího, budu tedy nadále předsedat já.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Jaros za příspěvky (celkem 2):
Libor.Spacek, Michal Wagner

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 784
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1417 poděkování
Dostal poděkování: 1531 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Adam.Jaros » 30 bře 2013, 21:26

Libore mám dotaz: Pozměnit návrh nemůžeš, jelikož jsi ho stáhl.

Ale, nemyslel jsi náhodou, že chceš předložit další návrh předlohy?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Jaros za příspěvky (celkem 4):
Michal Wagner, Ivo.Vasicek, Martin.Shanil, Libor.Spacek

Uživatelský avatar
Libor.Spacek
Příznivec Pirátů – Plzeňský kraj
Příspěvky: 2222
Registrován: 16 říj 2012, 09:30
Profese: Vysokoškolský učitel
Bydliště: Venkov poblíž Stříbra
Dal poděkování: 2636 poděkování
Dostal poděkování: 4209 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Libor.Spacek » 30 bře 2013, 21:48

Ano, děkuji za upozornění, měl jsem na mysli předložení dalšího návrhu předlohy.
Senilní dědouch a troll.

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 784
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1417 poděkování
Dostal poděkování: 1531 poděkování

Re: CF 7/2013 Mezinárodní Smlouva o Internetu

Příspěvek od Adam.Jaros » 30 bře 2013, 21:53

Děkuji Liborovi za upřesnění a poprosil bych jej, aby si připravil usnesení, text smlouvy v češtině a důvodovou zprávu.

Dále bych se chtěl zeptat, zda-li Lukáš Nový nechce svůj procedurální návrh na odkázání návrhu jinému orgánu(RV) nechce stáhnout
a počkat s tím do té doby, než bude vyřešeno otevření rozpravy.
Dalším důvodem je, že návrh ještě není kompletní a samo CF o něm diskutuje a přeje si ho upravit. V takové fázi je zbytečné, aby se tímto návrhem zabýval další orgán.

Dále nechávám konsensuálně hlasovat o procedurálním návrhu Lukáše Nového o zákazu předsedajícímu vyslovovat zřejmé výsledky procedurálního hlasování.
Je někdo proti tomuto návrhu?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Adam.Jaros za příspěvky (celkem 3):
Jakub.Michalek, Libor.Spacek, Michal Wagner

Zamčeno

Zpět na „Celostátní fórum“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host